Verkhovna Rada has voted for our ‘Savchenko List’

27 April 2015 | Author: Author: Michał Domachowski