Wielowieyski and Święcicki defend the Open Dialog Foundation. Polemic with Pełczyńska-Nałęcz

30 August 2018 | Author: Author: Edward Krzemień